Vad är Power Skills

Power Skills står för de mjuka färdigheterna och vi verkar för den personliga utvecklingen, både för den enskilda människan och för företag och organisationer. Resultaten når vi genom coachning och vi använder oss av IDI som plattform för att nå målen.

”Coachning är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.”

Coaching är framåtriktat och vi fokuserar på vad klienten och företaget vill uppnå.

I coaching ser vi människor som resursstarka och att alla har stor inre potential

Vi använder oss av IDI som är en utvecklingsplattform som använder den aktuella kontexten som utgångspunkt för att utveckla den sociala intelligensen på arbetsplatsen.

Med självinsikter från IDI kan individer fokusera sina ansträngningar på specifika förbättringsområden, vilket möjliggör effektivare kompetensutveckling. Detta riktade tillvägagångssätt hjälper dem att växa personligt och professionellt inom de områden som har mest inverkan på deras sociala intelligens.

Mjuka färdigheter eller soft skills har du säkert hört om tidigare, nu pratar man mer om power skills. Power skills är kompetens som alla i en verksamhet behöver, oavsett roll, för att kunna lyckas bättre, både individuellt och tillsammans.

Det är förmågor och beteenden som individer och grupper fortlöpande behöver utveckla.  Arbetsplatser som arbetar med power skills ses ofta som en attraktivare och roligare arbetsplats. Det genererar i sin tur nöjdare medarbetare som mynnar ut i ökad produktivitet, kundnöjdhet och anpassningsförmåga till situationen.

Många medarbetare har själva utvecklat sina power skills och de har insett vilken konkurrensfördel de har mot kollegor som inte har det.

Power skills som är högt värderade idag är t ex kommunikation, social intelligens, ledarskap, empati, konflikthantering, kreativitet, prioritering och coachning.

Om oss och mig som grundare

Vi som arbetar med Power Skills är ICF-diplomerade och ICF-certifierade coacher och eller utbildade handledare i IDI.

Jag själv är diplomerad ICF coach och utbildad handledare i IDI. Min första IDI-profil fick jag 2014 och har sedan dess arbetat aktivt med IDI. Min bakgrund har jag inom detaljhandeln där jag arbetat i många år med bl.a. utbildning, ledarskap och service.

För ett par år sedan valde jag att starta upp ett eget företag där jag arrangerar event tillsammans med näringslivet.

Kontakta oss

  Kontakt
  Magdalena Wennertorp Strand
  0734-333882
  magdalena@powerskill.se
  info@powerskill.se

  Jobba med oss
  Är du ICF-certifierad coach eller IDI-handledare och vill arbeta med oss? Kontakta oss!

  Hur mycket är 7+4?
  © 2024Powerskill. Producerad av Zmart Webb & Reklam.