Detta är IDI

IDI är en utvecklingsplattform som använder den aktuella kontexten som utgångspunkt för att utveckla social intelligens på arbetsplatsen. IDI gör det möjligt för individer att öka sin samarbetskapacitet med handlingsbara insikter från hur andra upplever dem i deras olika roller i olika arbetssammanhang.

Vår utgångspunkt är att social intelligens inte enbart bestäms av en persons personlighet utan också påverkas av dynamiken och förväntningarna i den professionella miljön. Det vi menar med en roll är en syntes mellan individen och dennes samverkan med andra i arbetet med en arbetsuppgift. IDI fokuserar på det som uppstår i mitten, den funktionella rollen. IDI ger alltså värdefull information om en individs sätt att interagera utifrån omständigheterna i det specifika sammanhanget.

Att utveckla sin sociala intelligens kan vara utmanande. En svårighet är att veta var man ska börja, en annan är att veta vilka samarbetsfärdigheter man behöver förbättra och på vilket sätt. Med IDI startar utvecklingsresan med insikter om hur individen för närvarande agerar i sin roll, så som den uppfattas av de personer den arbetar med i ett specifikt arbetssammanhang.

Med insikter från IDI kan individer fokusera sina ansträngningar på specifika förbättringsområden, vilket möjliggör effektivare kompetensutveckling. Detta riktade tillvägagångssätt hjälper dem att växa personligt och professionellt inom de områden som har mest inverkan på deras sociala intelligens.

Det unika tillvägagångssätt IDI använder tar särskild hänsyn till det arbetssammanhang där individen verkar, vilket ger en nyanserad förståelse för deras beteenden inom den miljön.
IDI fångar information om individens interaktioner med kollegor samt förhållningssätt till uppgifter och samarbete. IDI ger framför allt insikt om hur väl man lever upp till sina intentioner i rollen.
Detta skapar en kontextmedvetenhet som gör det möjligt för alla att skräddarsy sina utvecklingsinsatser utifrån sin specifika arbetssituation.

Läs mer på https://idi.se/sv/

Om oss och mig som grundare

Vi som arbetar med Power Skills är ICF-diplomerade och ICF-certifierade coacher och eller utbildade handledare i IDI.

Jag själv är diplomerad ICF coach och utbildad handledare i IDI. Min första IDI-profil fick jag 2014 och har sedan dess arbetat aktivt med IDI. Min bakgrund har jag inom detaljhandeln där jag arbetat i många år med bl.a. utbildning, ledarskap och service.

För ett par år sedan valde jag att starta upp ett eget företag där jag arrangerar event tillsammans med näringslivet.

Kontakta oss

  Kontakt
  Magdalena Wennertorp Strand
  0734-333882
  magdalena@powerskill.se
  info@powerskill.se

  Jobba med oss
  Är du ICF-certifierad coach eller IDI-handledare och vill arbeta med oss? Kontakta oss!

  Hur mycket är 7+4?
  © 2024Powerskill. Producerad av Zmart Webb & Reklam.